Ceník » Geometrický plán

Geometrický plán

 1. pro vyznačení novostaveb, garáží a přístaveb ke kolaudaci 
 • jedna stavba ................................................................. 5.000,-
 • každá další stavba v rámci jednoho geom. plánu ......... 1.000,-
   
 1. pro rozdělení pozemku
 • při rozsahu 1MJ (1MJ = 100 m po obvodu hranice) ...... 7.000,- / 1 MJ
 • při rozsahu 2 - 5 MJ ...................................................... 5.000,- / 1 MJ
 • při rozsahu nad 5 MJ se určuje cena dohodou
 • + nutné vytyčení nebo zpřesnění stávajích hranic ........ 1.800,-

 

 1. pro grafické vyjádření věcného břemene
 • při rozsahu 1MJ (1MJ = 100 m po obvodu hranice) ....... 5.000,- / 1 MJ
 • při rozsahu 2 - 5 MJ ....................................................... 3.800,- / 1 MJ
 • při rozsahu nad 5 MJ se určuje cena dohodou 

 

       4. pro vyznačení liniových staveb

 • při rozsahu 1MJ (1MJ = 100 m po obvodu hranice) ....... 7.500,- / 1 MJ
 • při rozsahu 2 - 5 MJ ....................................................... 6.000,- / 1 MJ
 • při rozsahu nad 5 MJ se určuje cena dohodou 

 

 • Uvedené ceny jsou bez DPH, DPH činí 21%.
 • Při vyznačení obou stran liniového pozemku je přirážka 20% z cen v odstavci 2.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.