Ceník » Polohopis a výškopis

Zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt nebo kolaudaci

Obsahuje zaměření uliční čáry, budov, plotů, významných bodů na veřejných prostranstvích, viditelné znaky IS, terénní hrany, stromy, propustky, dopravní značení, lapmy VO apod.

 • zaměření parcely cca (1000 m2) pro projekt RD ....................... 7.000,- 
 •  + měření výškových prvků budov..............................................     700,-

Měření linií, uličních čar

 • měření linií v intravilánu ............................................................. 8.000,- / 100 bm (běžný metr)
 • měření linií v intravilánu ............................................................. 5.000,- / 200 až 900 bm
 • měření linií v extravilánu ............................................................ 6.500,- / 100 bm
 • měření linií v extravilánu ............................................................ 3.500,- / 200 až 900 bm

Měření ploch

 • měření ploch v intravilánu .........................................................20.000,-  až  25.000,- / 1 ha
 • měření ploch v extravilánu ......................................................... 7.500,- / 1ha

Zaměření polohopisu a výškopisu pro projektování územních studií

 • měření komunikace v intravilánu ............................................................. 4.000,- / 100 bm
 • měření komunikace v extravilánu ............................................................ 2.800,- / 100 bm
 • měření po obvodu území ........................................................................ 1.000,- / 100 bm
 • měření významné terénní prvky v území ..................................................  500,- / 100 bm
 • Při rozsahu větším než 1000 bm se cena určuje dohodou.
 • Uvedené ceny jsou bez DPH, DPH činí 21%.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.