Ceník » Pro stavbu

Geodetické práce pro potřeby stavby

  • zřízení vytyčovací sítě (cena bez stabilizace) ............ 2.500,- / 1 bod
  • zajištění výšek technickou nivelací ............................1.500,- / 1 bod
  • zajištění výšek technickou nivelací další body ............. 200,- / 1 bod
  • vytyčení hlavních bodů ................................................ 250,- / 1 bod
  • vytyčení podrobných bodů ........................................... 130,- / 1 bod
  • vytyčení podrobných bodů s výškou ............................. 150,- / 1 bod
  • zaměření bodu: 1. polohově .......................................... 65,- / 1 bod 
  • zaměření bodu: 1. výškově ............................................ 45,- / 1 bod 
  • Minimální cena práce skupiny (2 pracovníci, technické vybavení, doprava) je 3.000,-
  • Uvedené ceny jsou bez DPH, DPH činí 21%

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.