Reference » Projekční kanceláře

Geodetické služby pro projekční kanceláře

Druh prací:    zaměřování polohopisu a výškopisu pro projekty staveb, inženýrských sítí, komunikací

                      zaměřování polohopisu a výškopisu vodních toků

                      tvorba digitální mapy rozsáhlých areálů

Naši stálí zákazníci:   ARPOS spol. s r.o.

                                  Ing. Roman Tichovský

                                  BIO PROFIT s.r.o.              

                                 

  

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.