Reference » Města a obce

Kompletní geodetické služby pro města a obce

Druh prací:    vyhotovení podkladů pro projektování

                      zaměření pro kolaudaci

                      geometrické plány pro vyřešení vlastnických vztahů

Naši hlavní zákazníci:  MČ Praha 8, Město Benešov, Město Sázava, Městys Zdislavice

                                   Obec Vranov, Obec Chocerady, Obec Pohoří,  Obec Vyžlovka, Obec Podolanka,

                                   Sdružení obcí CHOPOS, Město Týnec nad Sázavou

Ukázka geometrického plánu pro vyznačení rybníka a potoka do katastru nemovitostí. Geometrický plán byl zpracován pro Městys Zdislavice ke kolaudaci.

 

Ukázka zaměření situace (polohopisu a výškopisu) v obci Úročnice s vložením katastrální mapy (tyrkysová barva) pro projekt inženýrských sítí. Objednatelem je Město Benešov.

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.