Rozsah našich služeb

Firma ALFA GEODETA s.r.o. vznikla v roce 2001 za účelem poskytování geodetických služeb pro stavební firmy, projekční kanceláře, úřady a veřejnost.

Pro stavební firmy poskytujeme služby například při výstavbě rodinných domů, výstavbě inženýrských sítí, zakládání staveb, monitoringu staveb.

Pro projekční a architektonické kanceláře poskytujeme zaměření skutečného stavu terénu, inženýrských sítí, vodních toků, komunikací, objektů určených k rekonstrukci.

Pro obecní a městské úřady vyhotovujeme geometrické plány pro rozdělení pozemků podle skutečné situace v terénu (například jiné oplocení pozemků, jiný průběh komunikace v terénu než jak je v mapě), geometrické plány pro směny pozemků dle požadované výměry, geometrické plány pro vyznačení věcného břemene a v neposlední řadě poskytujeme vytyčování hranic obecních pozemků.

Pro pozemkové úřady vyhotovujeme geometrické plány potřebné pro vyřizování restitucí. Například plány, kterými jsou pozemky vedené v bývalém pozemkovém katastru obnoveny do současného katastru nemovitostí.

Pro veřejnost provádíme geometrické plány například pro rozdělení spoluvlastnictví, pro zakreslování staveb do katastru nemovitostí, pro prodej části pozemků. Dále poskytujeme vytyčení vlastnických hranic pozemků, při kterém jsou pozváni i sousední vlastníci na šetření v terénu, kde jsou seznámeni našimi pracovníky s průběhem hranice v terénu a je jim předána dokumentace o vytyčení hranic.

Naše firma působí na okresech:

Praha

Praha - východ

Praha - západ

Benešov

Kolín

Nymburk

Mladá Boleslav

Hradec Králové

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.